Opšti uslovi kupovine

Poštovani kupci, posetom ili kupovinom na Internet prodavnici GumeSrbija prihvatate Uslove korišćenja koji su navedeni u daljem tekstu. Molimo Vas da ih pažljivo pročitate i upoznate se pravilima koja primenjujemo. GumeSrbija zadržava pravo da bez prethodnog obaveštavanja vrši izmene i dopune ovih Uslova korišćenja.

Izjava o zaštiti privatnosti

U ime Internet prodavnice GumeSrbija obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge, a sve to na osnovu pristanka samog kupca/korisnika. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni naše internet prodavnice odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Intelektualna svojina

Sadržaj prikazan na ovom sajtu kao što su stranice, dizajnerski elementi, tekstovi, fotografije, logotipi, audio zapisi i softver su vlasništvo GumeSrbija ili njegovih dobavljača i ne mogu se koristiti bez naše prethodne saglasnosti. Ukoliko za sadržaj koji se nalazi na GumeSrbija smatrate da je vaš i da je zloupotrebljen, molimo vas da nas kontaktirate u cilju utvrđivanja intelektualne svojine. Sve informacije dostupne na internet stranama isključivo su informativnog karaktera, ne smeju se koristiti u komercijalne svrhe niti distribuirati trećim licima.

Opisi i slike proizvoda

GumeSrbija nastoji da sve proizvode opiše što je tačnije moguće, kao i da stavi što verodostojnije fotografije artikala, međutim ne garantuje da su svi navedeni podaci u vezi sa proizvodom 100% tačni, kompletni, pouzdani i bez grešaka.

Uslovi garancije za pneumatike

Uslovi garancije za pneumatikeProizvođačgarantuje kvalitet odnosno besprekorno delovanje pneumatika (u daljem tekstu »guma« ili»pneumatika«), unutrašnjih guma i štitnika (u daljem tekstu »proizvodi« ) svih robnih marki koje korporacijaGoodyear nudi na tržištu.Ako u pismenoj formi nije drugačije određeno, i ukoliko se korisnik bude pridržavao tehničkih uputstava i uslova oeksploataciji proizvoda, daje se garancija na izradu i materijal, odnosno konstrukciju, u prvom roku trajanjapneumatika (do zakonom određene minimalne dubine profila),u sledećim navedenim periodima garantnog roka :• za pneumatike, štitnike i unutrašnje gume za motocikle, putnička vozila, poluteretna i teretna vozila - 3 godineod datuma prodaje.

Tehničko uputstvo za upotrebu pneumatika:

 • 1. Poštujte pravila i ostale propise, a naročito Pravilnik o uređajima i opremi vozila u drumskom saobraćaju,zasnovane na važećim zakonskim regulativama u Republici Srbiji (Sl.list 60/82).
 • 2. Pri kupovini pravilno izaberite pneumatiku. Uputstva, po pravilu, daje proizvođačvozila koji određuje dimenzijupneumatike, nosivost, kategoriju brzine, pritisak,dimenziju naplatka, itd..
 • 3. Pneumatiku mora da montira za to osposobljeno lice (u daljem tekstu »vulkanizer«). Pri montaži vulkanizermora da koristi odgovarajuće alate, a pre montaže mora da premaže obe noge pneumatike i naplatakodgovarajućim namenskim premazom. Pre montaže ventila kod pneumatika bez unutrašnje gume (tubeless),potrebno je da premaže i ventil.
 • 4. Vulkanizer uvek mora da montira pneumatike samona odgovarajuće,čiste i neoštećene naplatke. Pneumaticibez unutrašnje gume (tubeless), montiraju se samona naplatke predviđene za takvu montažu.
 • 5. Pri montaži novih pneumatika bez unutrašnje gume(tubeless) obavezna je zamena ventila. U nove pneumatikekoje moraju imati unutrašnju gumu (i štitnik), vulkanizer može da ugradi samo nove unutrašnje gume (ištitnike) propisanih dimenzija. Ventil, unutrašnjaguma i štitnik su podjednako važni za sigurnost i upotrebukao sama pneumatika i namenjeni su jednokratnoj upotrebi. To naročito važi za unutrašnje gume pošto seone rastežu i pri ponovnoj montaži se naboraju. Proizvođačne garantuje za oštećenja pneumatike koje suposledica defekta unutrašnje gume (i štitnika) drugog proizvođača.
 • 6. Pri montaži vulkanizer mora dinamički da izbalansira točkove i da to ponavlja svakih 5.000 - 7.000 km, a kodvrlo brzih vozila i ranije. Kod vrlo osetljivih vozila je potrebno dodatno balansiranje točkova na vozilu.
 • 7. Pneumatike napumpajte do pritiska propisanog odstrane proizvođača vozila. Kontrolišite pritisak svakih 14dana odnosno prema potrebi. Posebno upozoravamo dakontrolišete pritisak u pneumaticima na unutrašnjimpozicijama pri dvostrukoj montaži. Suviše nizak pritisak izaziva trajna, prvenstveno unutrašnja oštećenjapneumatike. Sa vrlo malim pritiskom ili bez pritiska u pneumatici ne smete voziti ni na kraća rastojanjačak i uslučaju defekta.
 • 8. Podaci o pritisku u pneumatiku važe ako se kontroliše hladan pneumatik. Za pneumatike za putnička vozila supotrebne sledeće korekcije:- ako u hitnim slučajevima treba da kontrolišete zagrejane pneumatike,ne ispuštajte vazduh jer pritisak morabiti za 0,2 do 0,3 bara viši od propisanog (koji važi za hladne pneumatike). Podesite pritisak prvomprilikom kad pneumatici budu hladni;- za vožnju na autoputu povećajte pritisak u pneumaticima za 0,2 bara iznad propisanog;- za vuču kamp prikolice (karavan) povećajte pritisak u pneumaticima na zadnjoj osovini z 0,5 bara.
 • 9. Zbog fizičkih i hemijskih procesa u pneumaticima oni vremenompropadaju, što utiče na njihovu upotrebljivost.Ovo važi i za neupotrebljavane ili malo upotrebljavane gume. Zato preporučujemo sledeće:- posle 6 godina upotrebljavajte samo gume koje sustalno bile u upotrebi u normalnim uslovima,- gume na karavan prikolicama zamenite posle 6, a najkasnije posle 8 godina,- rezervni točak sa pneumatikom starijom od 6 godina koristite samo u hitnim slučajevima.
 • 10. Što je više moguće izbegavajte oštre predmete, rubove, udarne jame,rupe i slične prepreke na putu. Ako nemožete da ih izbegnete, pređite preko njih minimalnom brzinom i pod pravim uglom.
 • 11. Da bi se gazeći sloj pneumatika ravnomerno i ujednačeno habao na svim točkovima, vozilo mora biti tehničkibesprekorno. Naročito su važni reglaža trapa (optika), ležaji, amortizeri, opruge, upravljački mehanizam ikočioni sistem.
 • 12. Ako proizvođačvozila ne daje uputstva o zameni točkova radi ravnomernog habanja, preporučujemo dasvakih 5.000 – 7.000 km zamenite pneumatike napred– nazad tako da ostanu na istoj strani odnosno da seokreću u istom smeru.
 • 13. Ako za vreme vožnje osetite da se auto jače trese, odmah se obratite serviseru (vulkanizeru)da utvrdi uzrok.14. Svi proizvodi koje trebaju da budu uskladišteniu zatvorenom prostoru (bez direktne sunčane svetlosti, da nebudu u blizini grejnih tela, da budu suvi, bez ulja, naftnih derivata i ostalih hemikalija i da ne budu u blizinimašina koje stvaraju iskre).

Plaćanje

Plaćanje se isključivo vrši pouzećem.

Dostava

Isporuka se vrši putem kurirske službe "BEX Express" d.o.o . Beograd - u roku od 3-5 radnih dana.